Krajané v Turecku 2017-11-27T14:36:32+00:00

Češi a Slováci v Istanbulu

spolekVěděli jste, že máme krajanský spolek v Turecku?

Krajanský spolek Čeští a Slováci v Istanbulu byl založen za podpory Ministerstva zahraničích věcí ČR dne 14.4 2012 jako neregistrované neziskové sdružení fyzických osob.

Spolek má také nové webové stránky, kde my všichni žijící v Turecku i mimo Turecka najdeme hodně užitečných informací.

www.krajaneistanbul.cz

Vize, plány a nápady

“Zabydlujeme nový domov.“ 
Setkáváme se, abychom se vzájemně podporovali při adaptaci a integraci v Turecku. 
Islanbul je krásné a pohostinné město, avšak město obrovské, rušné a náročné. Pocity izolace a kulturní šok jsou zcela obvyklými průvodními jevy expatriotizace, udržování krajanské sounáležitosti jim chceme spolu čelit.

“Propojujeme a spojujeme: ČeskoSlovenskoTurecko.” 
Jsme networkingovou společenskou platformou pro všechny krajany a přátele České a Slovenské republiky v Turecku, kteří hledají nové profesní i osobní kontakty. Usilujeme o rozvíjení kulturních a mezilidských vztahů mezi Českou republikou, Slovenskem a Tureckem.