Turečtina mírně pokročilý2018-01-24T08:52:38+00:00

Společně se naučíme:

 • Přítomný čas neurčitý (-r, -ir4, -ar2 )
 • Minulý čas průběhový (-iyordu)
 • Podmiňovací způsob (-sa/-se)
 • Vyjadřování modality (možnost-nemožnost) (-abil/-ebil)
 • Opativ (přací způsob) (-ayım/-eyim) (-alım/-elim)
 • Rozkazovací způsob
 • přípona -ken
 • přípona -ki/-deki
 • Užití tázací částice mi4
 • Stupňování přídavných jmen
 • 1.stupeň (gibi, kadar)
 • 2.stupeň (daha, -dan daha)
 • 3.stupeň (en)
 • Tvoření podstatných a přídavných jmen (-lik4,li4, siz4 )
 • Zájmena (bütün, her, hepsi, hiçbiri, herkes, hiçkimse, bazı, bazısı)
 • Spojky
 • hem… hem  (de)…
 • de…  de….
 • ya… ya (da)….