Turečtina začátečníci2018-01-24T08:52:38+00:00

Společně se naučíme:

 • Abeceda/výslovnost
 • Vokální harmonie (malá, velká)
 • Vytvořit množné číslo
 • Správně používat VAR/YOK

 

Základní slovní zásoba

 • Podstatá jména (věci, osoby a místa kolem nás)
 • Přídavná jména (charakteristika osob a věcí)
 • Slovesa (základní slovesa)

Základní tři časy

 • Přítomný čas
 • Minulý čas
 • Budoucí čas

Přivlastňování

 • Přivlastňovací přípony
 • Izafet
 • Jak říct JÁ MÁM

Sloveso BÝT

Rozkazovací způsob (ty+vy)

Pádové přípony

 • Genitivní přípona
 • Dativ
 • Akuzativ
 • Ablativ
 • Lokativ
 • Instrumentál