Günün Kelimesi

Co je Günün Kelimesi:

Günün Kelimesi vzniklo pro potřebu mých studentů, kteří potřebovali víc procvičovat, ale bylo pro nich těžké si najít během týdne, mimo naše společné lekce čas a procvičovat samostatně.

Günün Kelimesi je soubor úkolů, které jsou studentovi posílány 3x týdně na jeho e-mail.

Vypracované úkoly jsou pak individuálně zkontrolovány a přeposíláný zpět na opravu.

Komu je toto procvičování určeno:

Tento typ procvičování je určen všem, kteří by si rádi procvičili nebo zopakovali gramatiku a k tomu si rozšířili slovní zásobu.

Procvičování je rozděleno na 3 skupiny:

 1. začátečník 1

  – student má znalost pouze základní gramatiky a zatím neumí tvořit věty se slovesy v přítomém čase (tvoření množného čísla, ukazovací zájmena, tvoření jednoduchých vět, tvoření otázky, používání VAR a YOK)

 2. začátečník 2

  – student umí tvořit věty se slovesy v přítomném čase, umí používat pádové přípony (dativ, lokativ, ablativ. akuzativ a instrumentál), umí používat přivlastňovací přípony a rozkazovací způsob a sloveso být

 3. začátečník 3

   – student má znalosti A1, umí používat přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, pádové přípony, přivlastňovací přípony, sloveso být a rozkazovací způsob

 4. mírně pokročilí

  – student má znalost A2, umí používat aorist, minulý čas průběhový, modální sloveso moci …

Günün Kelimesi je zaměřeno na

PROCVIČOVÁNÍ

POSLECH

PSANÍ

ČTENÍ

Počet studentů je omezen.

Günü Kelimesi je díky Veronice Çeç, také ve slovenštině.

Máte o Günün Kelimesi zájem?

První set Günün Kelimesi obsahuje 15 cvičení, které vám budou odesílány 3x týdně po dobu 5 týdnů.

Cena: 1 100 Kč

Ukázka Günün Kelimesi zdarma

Ukázka 1. cvičení

Cena: ZDARMA