Každá lekce obsahuje:

 • pdf s gramatikou ke stažení;

 • videa vysvětlující gramatiku;

 • slovíčka v aplikaci Quizlet;

 • domácí úkoly;

 • poslech mp3;

 • individuální kontrolu úkolů, každému studentovi zvlášť;

ONLINE KURZ

20 lekcí

20 týdnů kurz nebo individuálně

cena: 7000/ 8000 Kč

Více zde

5 LEKCÍ

1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12/13, 14, 15, 16/ 17, 18, 19, 20

NEBO

Mamixuj si svých 5 lekcí, dle vlastního výběru

např. 4, 8, 10, 15

cena: 2 100 Kč

1 LEKCE

Dle vlastního výběru

cena: 450 Kč

1 GRAMATICKÝ JEV

Dle vlastního výběru

cena: 300 Kč

 

Seznam lekcí a gramatických jevů online kurzu A2

1.LEKCE

 • Opakování-stavba věty
 • Opakování-používání tázacích zájmen
 • Opakování-tázací částice ve větě

2.LEKCE

 • Opakování-pádové přípony
 • Opakování-časování sloves
 • Opakování-sloveso být

3.LEKCE

 • SPOJENÍ DVOU SLOVES-3.p (maya/meye)
 • Přípona IP

4.LEKCE

 • Spojení dvou sloves-4.p (-mayı/-meyi)

5.LEKCE

 • SPOJENÍ DVOU SLOVES-ablativ (maktan/mekten)
 • Çünkü/bunu için/yapmak için

6.LEKCE

 • Přivlastňovací a pádové přípony/Izafet I.typu
 • Napojování
 • Sloveso mít

7.LEKCE

 • Geniş zaman/aorist (klad)
 • Bence/sanırım/bana göre

8.LEKCE

 • Geniş zaman/aorist (zápor)
 • Yani/hani/acaba?/değil mi?

9.LEKCE

 • Geniş zaman/aorist (kladná otázka)
 • Geniş zaman/aorist (záporná otázka)
 •  

10.LEKCE

 • Modální sloveso moci/+abil/+ebil/(klad)
 • Modální sloveso moci/+abil/+ebil/(zápor)
 • MŮŽU X  UMÍM

11.LEKCE

 • Modální sloveso moci/+abil/+ebil/kladná otázka
 • Modální sloveso moci/+abil/+ebil/záporná otázka
 • Přípona +ki

12.LEKCE

 • Přípona +ki/+daki/+deki
 • Předložky I.
 • Předložky II.

13.LEKCE

 • yordu/ken, eskiden
 • ar+dı
 • ken/yaparken
 • saat

14.LEKCE

 • Kim? Biri, hiç kimse, herkes
 • Hangi? Her, bütün, hiçbir, bazı
 • Hangi/hangisi? Biri, hiçbiri, hepsi, bazısı, bazıları

15.LEKCE

 • Onlardan biri/ikisi
 • İkimiz, hepimiz …
 • Kendi/kendim/kendi kendime
 • Birbiri

16.LEKCE

 • Her şey/her yer
 • Bura/şura/ora
 • Nebo- mı/ya, ya/yoksa/veya
 • Hem/hem ne/ne

17.LEKCE

 • Malı/měli klad/zápor
 • Malı/měli otázka
 • Ne yapayım?/Ne yapmalıyım?

18.LEKCE

 • Potřeba-lazım/ihtiyaç
 • Muset 1-lazım/gerek
 • Muset 2-zorunda/mecbur

19.LEKCE

 • Podmínka/EĞER přípona sa/se
 • Kéžby/Keşke

20.LEKCE

 • Souhrn
 • Závěrečný test