Každá lekce obsahuje:

 • pdf s gramatikou ke stažení;

 • videa vysvětlující gramatiku;

 • slovíčka v aplikaci Quizlet;

 • domácí úkoly;

 • poslech mp3;

 • individuální kontrolu úkolů, každému studentovi zvlášť;

ONLINE KURZ

16 lekcí

16 týdnů nebo individuálně

cena: 5 500/ 6 500 Kč

Více zde

4 LEKCE

1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12/13, 14, 15, 16

NEBO

Mamixuj si své 4 lekce, dle vlastního výběru

např. 4, 8, 10, 15

cena: 1 650 Kč

1 LEKCE

Dle vlastního výběru

cena: 420 Kč

1 GRAMATICKÝ JEV

Dle vlastního výběru

cena: 230 Kč

 

Seznam lekcí a gramatických jevů

1.LEKCE

 • Motivace
 • Abeceda
 • Vokální harmonie

2.LEKCE

 • Přípona množného čísla
 • Pozdravy a přání
 • Čísla 1-10

3.LEKCE

 • Ukazovací zájmena BU, ŞU, O
 • Tvoření otázky s tázací částicí
 • Základní přídavná jména
 • Základní konverzace

4.LEKCE

 • Ukazovací zájmena v množném čísle BUNLAR, ŞUNLAR, ONLAR
 • Čísla 10-1 000 000
 • Dny, měsíce, roční období, základní jednotky
 • Burası

5.LEKCE

 • Lokativ
 • VAR/YOK
 • Slovní okruh-dům

6.LEKCE

 • Sloveso být
 • Přípona +li
 • Slovní okruh-popis osoby

7.LEKCE

 • Přítomný čas +yor
 • Chtít, ale, proč, protože
 • Slovní okruh-můj den

8.LEKCE

 • Pádové přípony-lokativ, ablativ, dativ
 • Rozkazovací způsob ty/vy
 • Slovní okruh-hoby

9.LEKCE

 • Pádové přípony-akuzativ, instrumentál
 • Rozkazovací způsom vy/oni
 • Slovní okruh-pocitová slovesa

10.LEKCE

 • Přivlastňování
 • Sloveso mít
 • Slovní okruh-rodina

11.LEKCE

 • Izafet
 • Opativ
 • Slovní okruh-oblečení

12.LEKCE

 • Minulý čas +di
 • Předložky
 • Slovní okruh-u doktora

13.LEKCE

 • Sloveso být-minulý čas
 • Přípona +ken
 • Slovní okruh-tělo

14.LEKCE

 • Stupňování přídavných jmen
 • Porovnávání
 • Hodiny

15.LEKCE

 • Budoucí čas
 • Sloveso být v budoucím čase
 • Slovní okruh-cestování/dovolená

16.LEKCE

 • Souhrn
 • Závěrečný test