Minule jsme se podívali jak používat sloveso být v přítomném čase (sloveso byt krok za krokem) a teď se podívejme jak to funguje v minulém čase:) Není to nic těžkého, jen je třeba pěkně to naše turecké puzzle poskládat.
 

Přípony:

+dı/di/du/dü+m= byl jsem (byla jsem)

+dı/di/du/dü+n= byl jsi

+dı/di/du/dü  = byl (byla/bylo)

+dı/di/du/dü+k= byli jsme

+dı/di/du/dü+nüz= byli jste

+dı+lar/di+ler/du+lar/dü+ler= byli/byly/byla

Ben güzel+di+m (Já jsem byl pěkný)

Sen güzel+di+n (Ty jsi byl pěkný)

O güzel+di (On byl pěkný)

Biz güzel+di+k (My jseme byli pěkní)

Siz güzel+di+niz (Vy jste byli pěkní)

Onlar güzel+di+(ler)(Oni byli pěkní)

píšeme dohromady: arkadaştın, büyüktün …

değildim= nebyl jsem

değildin= nebyl jsi

değildi= nebyl

değildik= nebyli jsme

değildiniz= nebyli jste

değildiler= nebyli

příklad:

Ben evli değildim. Já jsem nebyla vdaná./Já jsem nebyl ženatý.

Biz mutlu değildik. My jsme nebyli šťastní.

příklad:

Sen evli miydin? Ty jsi byla vdaná?/ Ty jsi byl ženatý?

Siz mutlu muydunuz? Vy jste byli šťastní?

příklad:

Sen evli değil miydin? Ty jsi nebyla vdaná?/Ty jsi nebyl ženatý?

Siz mutlu değil miydiniz? Vy jste nebyli šťastní?


příklady:


Neredeydin? Kde jsi byl?

Evdeydim. Byl jsem doma.

Hastaydım. Byl jsem nemocný.

İşteydim. Byl jsem v práci.