ÖN  přední část něčeho/někoho

ARKA  zadní část něčeho/někoho

ALT sponí část něčeho/někoho

ÜST  horní část něčeho/někoho

İÇ  vnitřní část něčeho/někoho

DIŞ  vnější část něčeho/někoho

YAN  boční strana něčeho/někoho

ETRAF  kolem něčeho/někoho

KARŞI  protějšek něčeho/někoho

ORTA  střed něčeho/někoho

SAĞ  pravá strana něčeho/někoho

SOL levá strana něčeho/někoho

ARA prostor mezi něčím/něčím

 

NEREDE?KDE?

-(n)ın4 ÖNÜNDE

před něčím/někým

-(n)ın4 ALTINDA

pod něčím/někým

-(n)ın4 İÇİNDE

v něčem/někom

-(n)ın4 DIŞINDA

vně něčeho/někoho

-(n)ın4 YANINDA

vedle, u něčeho/někoho

-(n)ın4 ETRAFINDA

kolem něčeho/někoho

-(n)ın4 KARŞISINDA

naproti něčemu/někomu

-(n)ın4 ORTASINDA

uprostřed něčeho/někoho

-(n)ın4 SAĞINDA

vpravo od něčeho/někoho

-(n)ın4 SOLUNDA

vlevo od něčeho/někoho

-(n)ın4 ÜSTÜNDE

na něčem/někom

-(n)ın4 ARKASINDA

za něčím/někým

-(n)ın4 ARASINDA

mezi něčím/někým

Pokud slovo končí na souhlásku: 

a-ı: -ın

e-i: -in

o-u: -un

ö-ü: -ün

makas+ın yanında=makasın yanında=vedle nůžek
küvet+in arkasında=küvetin arkasında=za vanou
balkon+un altında=balkonun altında=pod balkonem
müdür+ün arkasında=müdürün arkasında=za ředitelem

Pokud slovo končí na samohlásku: 

n+IN4= 

a-ı: -n+ın

e-i: -n+in

o-u: -n+un

ö-ü: -n+ün

n=spojovatel

masa+n+ın üstünde=masanın üstünde=na stole
kedi+n+in yanında=kedinin yanında=vedle kočky
futbol topu+n+un altında=futbol topunun altında=pod fotbalovým míčem 
köprü+n+ün önünde= před mostem  

pozor!
P-B,Ç-C,T-D,K-Ğ

köpek+in yanında= köpeĞin yanında
yatak+ın altında= yataĞın altında 
  

ZÁLOŽKY MÍSTA S OSOBNÍMI ZÁJMENY

BENİM ÖN+ÜM+DE   přede mnou
SENİN ÖN+ÜN+DE   před tebou
ONUN ÖN+Ü+N+DE před ním

BİZİM ÖN+ÜMÜZ+DE před námi 
SİZİN ÖN+ÜNÜZ+DE  před vámi
ONLARIN ÖN+LER+İ+N+DE před nimi

KOLAY GELSİN 🙂