Používat v turečtině sloveso být se podobá skládání puzzle:)

Tak se pojďme podívat jak na to.

Přípony:

+ım,+im,+um,+üm= jsem
+sın,+sin,+sun,+sün= jsi
–  = je
+ız,+iz,+uz,+üz= jsme
+sınız,+siniz,+sunuz,+sünüz= jste
+lar,+ler= jsou (pozor řídí se malou vokální harmonii)

Vezmeme si jako příklad přídavné jméno GÜZEL(pěkný)

První co musím udělat je, že se podívám jaká je poslední samohláska ve slově.¨

V tomto případě to je E.

Musím mít na paměti, že přípony slovesa být se řídí velkou vokální harmonii.

Ben güzel+im (Já jsem pěkný/á)

Sen güzel+sin (Ty jsi pěkný/á)

O güzel (On/Ona/Ono je pěkný/á/é)

Biz güzel+iz (My jsme pěkní/pěkné)

Siz güzel+siniz (Vy jste pěkní/pěkné)

Onlar güzel+(ler) (Oni jsou pěkní/Ony jsou pěkné)

 

píšeme dohromady: güzelim, güzelsin …

píšeme dohromady: babayım, babasın …

değilim= nejsem

değilsin= nejsi

değil= není

değiliz= nejsme

değilsiniz= nejste

değiller= nejsou

 

příklad:

(Ben) evli değilim. (Já) nejsem vdaná./(Já) nejsem ženatý.

(Biz) mutlu değiliz. (My) nejsme šťastní.

příklad:

(Sen) evli misin? (Ty) jsi vdaná?/ (Ty) jsi ženatý?

(Siz) mutlu musunuz? (Vy) jste šťastní?

příklad:

(Sen) evli değil misin? (Ty) nejsi vdaná?/(Ty) nejsi ženatý?

(Siz) mutlu değil misiniz? (Vy) nejste šťastní?