Klad:

Sufix minulého času: -DI, -Dİ, -DU, -DÜ

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je A nebo I.

ARAMAK  infinitiv

ARA         slovesný kmen

 

ARA+DI+M  HLEDAL JSEM

ARA+DI +N  HLEDAL JSI

ARA+DI+ – HLEDAL,HLEDALA, HLEDALO

ARA+DI+K   HLEDALI JSME

ARA+DI+NIZ HLEDALI JSTE

ARA+DI+LAR HLEDALI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je E nebo İ.

YEMEK  infinitiv

YE         slovesný kmen

 

YE++M      JEDL JSEM

YE++N       JEDL JSI

YE++ –        JEDL, JEDLA, JEDLO

YE++K       JEDLI JSME

YE++NİZ  JEDLI JSTE

YE++LER  JEDLI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je O nebo U.

OKUMAK    infinitiv

OKU              slovesný kmen

 

OKU+DU+M        ČETL JSEM

OKU+DU+N         ČETL JSI

OKU+DU+ –          ČETL, ČETLA, ČETLO

OKU+DU+K         ČETLI JSME

OKU+DU+NUZ   ČETLI JSTE

OKU+DU+LAR   ČETLI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je Ö nebo Ü.

GÖRMEK     infinitiv  

GÖR             slovesný kmen

 

GÖR++M       VIDĚL JSEM

GÖR++N        VIDĚL JSI

GÖR++ –         VIDĚL, VIDĚLA, VIDĚLO

GÖR++K        VIDĚLI JSME

GÖR++NÜZ  VIDĚLI JSTE

GÖR++LER  VIDĚLI (ONI)

 

Pokud slovesný kmen končí na písmeno F,S,T,K,Ç,Ş,H,P

přidává se sufix -TI, -Tİ, -TU, TÜ

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je A nebo I.

 

YAPMAK    infinitiv

YAP           slovesný kmen

 

YAP+TI+M      UDĚLAL JSEM

YAP+TI+N       UDĚLAL JSI

YAP+TI+ –        UDĚLAL, UDĚLALA, UDĚLALO

YAP+TI+K       UDĚLALI JSME

YAP+TI+NIZ  UDĚLALI JSTE

YAP+TI+LAR  UDĚLALI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je E nebo İ.

İÇMEK   infinitiv

İÇ       slovesný kmen

 

İÇ++M       PIL JSEM

İÇ++N       PIL JSI

İÇ++ –        PIL, PILA, PILO

İÇ++K       PILI JSME

İÇ++NİZ  PILI JSTE

İÇ++LER  PILI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je O nebo U.

KOŞMAK      infinitiv

KOŞ           slovesný kmen

 

KOŞ+TU+M       BĚŽEL JSEM

KOŞ+TU+N        BĚŽEL JSI

KOŞ+TU+ –         BĚŽEL, BĚŽELA, BĚŽELO

KOŞ+TU+K        BĚŽELI JSME

KOŞ+TU+NUZ  BĚŽELI JSTE

KOŞ+TU+LAR  BĚŽELI (ONI)

 

Poslední samohláskou ve slovesném kmeni je Ö nebo Ü.

DÜŞMEK   infinitiv

DÜŞ          slovesný kmen

 

DÜŞ++M       SPADL JSEM

DÜŞ++N        SPADL JSI

DÜŞ++ –         SPADL, SPADLA, SPADLO

DÜŞ++K        SPADLI JSME

DÜŞ++NÜZ  SPADLI JSTE

DÜŞ++LER  SPADLI (ONI)

Zápor:

-MA/-ME

Pokud je poslední samohláskou ve slovesném kmeni A,I,O,U, přidáváme zápor -MA.

BEN ARA+MA+DI+M

SEN OKU+MA+DI+N

O YAP+MA+DI

Pokud je poslední samohláskou ve slovesném kmeni E,İ,Ö,Ü, přidáváme zápor -ME.

BİZ YE+ME+Dİ+K

SİZ İÇ+ME+Dİ+NİZ

ONLAR DÜŞ+ME+Dİ+LER

 

Otázka:

-MI/-Mİ/- MU/-MÜ

Pokud je poslední samohláskou ve slovese A nebo I, přidáváme otázku -MI.

 

SEN ARA+DI+N MI? HLEDAL JSİ?

SEN YAP+TI+N  MIDĚLAL JSI?

 

Pokud je poslední samohláskou ve slovese E nebo İ, přidáváme otázku -Mİ.

 

O YE+Dİ ? JEDL? JEDLA? JEDLO?

O İÇ+Tİ  ? PIL? PILA? PILO?

 

Pokud je poslední samohláskou ve slovese O nebo U, přidáváme otázku -MU.

 

SİZ OKU+DU+NUZ MU? ČETLI JSTE?

SİZ KOŞ+TU+NUMUBĚŽELI JSTE?

 

Pokud je poslední samohláskou ve slovese Ö nebo Ü, přidáváme otázku -MÜ.

 

GÖR+DÜ ? VIDĚL?

DÜŞ+TÜ SPADL?

 

Záporná otázka:

SEN ARA+MA+DI+N MI? NEHLEDAL JSİ?

SEN YAP+MA+DI+N   MI? NEDĚLAL JSI?

 

O YE+ME+Dİ  Mİ? NEJEDL? NEJEDLA? NEJEDLO?

O İÇ+ME+Dİ Mİ? NEPIL? NEPILA? NEPILO?

 

SİZ OKU+MA+DI+NIZ MI? NEČETLI JSTE?

SİZ KOŞ+MA+DI+NIZ MI? NEBĚŽELI JSTE?

 

ONLAR GÖR+ME+Dİ+LER Mİ? NEVIDĚLI?

ONLAR DÜŞ+ME+Dİ+LER Mİ? NESPADLI?