dugun_salonu_470_54724029c2ae2

SVATBA V TURECKU

(SVATBA ČESKÉHO OBČANA S OBČANEM TURECKA)

První krok-dokumenty

Rodný list – MUSÍ BÝT ORIGINÁL

-na matrice v místě bydliště nebo na matrice v místě narození lze požádat o duplikát listiny pro použití v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

– vystavuje městský úřad v místě trvalého bydliště v ČR

Doklad totožnosti (cestovní pas)

– datová stránka cestovního pasu

  • stačí ji předložit
  • může se ale také stát, že budete muset datovou stránku nechat přeložit do tureckého jazyka s nechat notářsky ověřit (překlad je nejlépe nechat udělat tureckým soudním překladatelem v Turecku)

U rozvedených

– oddací list s poznámkou o rozvodu či rozvodový rozsudek,

-u ovdovělých – úmrtní list manžela/manželky

Druhý krok-vyšší ověření a apostila

Dokumenty (rodný list +vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství)  je třeba opatřit apostilou. Oba dokumenty musí být originály a musí mít také vyšší ověření.

 

Pro získání apostily musí být oba dokumenty orazítkovány z magistrátu i krajského úřadu.
Ověření dokumentů apostilou  v osobním styku:
Pracoviště referátu legalizace konzulárního odboru MZV se nachází v přízemí Toskánského paláce, Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1.
Úřední hodiny (od 1.4.2010)
Pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00

Úterý a pátek
8.00 – 12.00

Čtvrtek není úřední den pro veřejnost.
Legalizace dokladů se v osobním styku vyřizuje na počkání. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nezbytná. Žádost o ověření proto může podat kdokoliv.

Třetí krok-překlad

Matriční doklady s apostilou je nutno nechat přeložit do turečtiny oficiálním překladatelem. 

Radnice v Turecku většinou vyžaduje, aby byl překlad vyhotoven tureckým soudním překladatelem a to buď přímo v Turecku nebo v České republice, ale poté ověřen tureckou ambasádou v Praze.

Pro překlad vašich dokumentů můžete využít mých služeb.

prekladatel-turectina

Mám zájem o překlad dokumentů

SVATBA SLOVENSKÉHO OBČANA S OBČANEM TURECKA

  • Pas (platný minimálne 6 mesiacov)
  • Rodný list (z matriky, kde máte trvalý pobyt) 5€ + overený Apostilou – overenie 10€
  • na konzuláte SR v TR vám vystavia doklad:

Potvrdenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo a Čestné prehlásenie o tom, že toto potvrdenie SR nevydáva, všetko preložené do turečtiny – 20€

Více zde