V turečtině se neobejdete bez znalosti hláskové harmonie.

Turečtina používá přípony a koncovky. Předpony v ní budete hledat marně.

 
HARMONIE DVOU SAMOHLÁSEK
İKİ SES UYUMU
 
Pokud je v poslední slabice tureckého slova obsažena tvrdá samohláska
a, ı, o, u
 
připojíme příponu nebo koncovku obsahující ‚a‘.
 
 
Pokud je v poslední slabice tureckého slova obsažena měkká samohláska
e, i, ö, ü
 

připojíme příponu nebo koncovku obsahující ‚e‘.

 
POUŽİTÍ
 
MNOŽNÉ ČÍSLO
 
a, ı, o, u -LAR/ e, i, ö, ü -LER
 
masa+LAR stůl/stoly
 
kapı+LAR dveře/dveře
 
kol+LAR ruka/ruce (paže)
 
okul+LAR škola/školy
 
 
leke+LER skvrna/skvrny
 
pil+LER baterka/baterky
 
kör+LER slepý/slepí
 

küçük+LER malý/malí

 
 
LOKATIV:
 
a, ı, o, u -DA, -TA/ e, i, ö, ü -DE, -TE
 
çanta+DA kabelka/ v kabelce
 
ev+DE domov/doma, dům/ v domě
 
 
kitab+TA kniha/knihy
 

+TE práce/práce

 
 
ABLATİV
 
a, ı, o, u -DAN, -TAN/ e, i, ö, ü -DEN, -TEN
 
okul+DAN
 
ev+DEN
 
mutfak+TAN
 
+TEN
 
 
 

 

HARMONIE ČTYŘ SAMOHLÁSEK
DÖRT SES UYUMU

Pokud je v poslední slabice tureckého slova:
 
A nebo I…………………..připojíme příponu nebo koncovku obsahující I
E nebo İ…………………..připojíme příponu nebo koncovku obsahujícíİ
O nebo U…………………připojíme příponu nebo koncovku obsahující U
Ö nebo Ü…………………připojíme příponu nebo koncovku obsahující  Ü

 
POUŽİTÍ
 
např.
 
U pomocného slovesa být -DIR4/-TIR4
 
A/I-dır, E/İ-dir, O/U-dur, Ö/Ü-dür
 
A/I-tır,-tir,-tur,tür
 
U tázacích částic -MI4
 
A/I-mı, E/İ-mi, O/U-mu, Ö/Ü-mü
V genitivu -IN4, -NIN4
 
A/I-ın, E/İ-in, O/U-un, Ö/Ü-ün
 
A/I-nın, E/İ-nin, O/U-nun, Ö/Ü-nün
 
V akusativu -I4,-YI4 ——-4.P
 
A/I-ı, E/İ-i, O/U-u, Ö/Ü
 
A/I-yı, E/İ-yi, O/U-yu, Ö/Ü-yü
 
V přivlastňovacích příponách -IM4,-IN4,(s)I4,-IMIZ4,-INIZ4,
 
MOJE- A/I-ım, E/İ-im, O/U-um, Ö/Ü-üm
TVOJE- A/I-ın, E/İ-in, O/U-un, Ö/Ü-ün
JEHO- A/I-ı, E/İ-i, O/U-u, Ö/Ü
NAŠE- A/I-ımız, E/İ-imiz, O/U-umuz, Ö/Ü-ümüz
VAŠE- A/I-ınız, E/İ-iniz, O/U-unuz, Ö/Ü-ünüz
JEJICH- A/I-ı, E/İ-i, O/U-u, Ö/Ü
 
aj.

 
 

Na začátku vám to může přijít trošku složité, ale časem bez přemýšlení budete pravidlo harmonie v turečtině zvládat s přehledem.