Slovní spojení dvou podstatných jmen, z nichž první slouží k upřesnění druhého.

  • İZAFET1.TYPU

Vazba označující vlastnictví

  • İZAFET2.TYPU

Vazba označující charakteristiku

  • İZAFET3.TYPU

Vazba označující materiál

İZAFET  1.TYPU

Označuje komu patří předmět, osoba, věc atd.

Do češtiny se překládá přídavným jménem nebo genitivem.

První pods.jm přijímá koncovku genitivu. Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).

Je-li některý člen vazby v mn.č., přijímá nejprve znak mn.č.

Příklad

MALÍŘŮV OBRAZ

RESSAM+IN TABLO+SU

KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.

-IN,-NIN

-I,SI

-İN,-NİN

-İ,Sİ

-UN,NUN

-U,-SU

-ÜN,NÜN

-Ü,SÜ

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

(-IN,-İN,-UN,-ÜN)

(-I,-İ,-U,-Ü)

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

(-NIN,-NİN,-NUN,NÜN)

(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)

Další příklady

Çocuk ilaç-çocuğun ilacı-léky toho dítěte

Koltuk renk-koltuğun rengi-barva toho křesla

Doktor ad-doktorun adı-doktorovo jméno

Kadın yaş-kadının yaşı-věk té ženy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! p-b, ç-c, t-d, k-ğ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!Mezi oběma substantivy mohou stát upřesňující slova!!!

Öğretmenin açık defteri.

İZAFET  2.TYPU

Charakterizuje, k čemu slouží předmět-zaměstnání osob, přezdívky,názvy měst,řek,hor atd.

První pods.jm. nepřijímá žádnou koncovku.

Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).

U 2.typu izafetu nelze vkládat mezi obě substantiva upřesňující slova.

 DĚTSKÝ POKOJ

ÇOCUK ODA+SI

KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.

 

-I,SI

 

-İ,Sİ

 

-U,-SU

 

-Ü,SÜ

 

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

 

(-I,-İ,-U,-Ü)

 

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

 

(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)

Další příklady:

Erkek  çorabı-pánské ponožky

Kadın çantası-dámská kabelka

Polis köpeği-policejní pes

POZOR!

V názvech vesnic,měst,ulic,řek,pohoří atd. Je turecký slovosled přesně opačný než český.

Ankara  şehri-město Ankara

Tuna nehri-řeka Dunaj

POZOR!

Stojí-li před izafetovou konstrukcí přivl.zájmeno spojuje se místo sufixu 3.osoby, příslušná koncovka.

YEMEK ODASI———–BİZİM YEMEK ODAMIZ

İZAFET  3.TYPU

Označuje z čeho je předmět vyroben.

Ani jedno pods.jm. nepřijímá žádné přípony.

U 3.typu izafetu nelze vkládat mezi substantiva upřesňující slova.

Příklad

Demir kapı-železné dveře

Taş köprü-kamenný most

Cam bardak-sklenička