PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

İYELİK ZAMİRLERİ

 1. BENİM    BEN+İM     můj, moje, moji
 2. SENİN     SEN+İN     tvůj, tvoje, tvoji
 3. ONUN    O+N+UN     jeho,její
 1. BİZİM     BİZ+İM         náš, naše, naši      
 2. SİZİN      SİZ+İN         váš, vaše, vaši
 3. ONLARIN   ONLAR+IN   jejich

 

PŘIVLASTŇOVACÍ KONCOVKY

İYELİK TAKILARI

 • zkrácené: pro pods. jm. končící na samohláskou
 • plné: pro pods. jm. končící na souhlásku

   ZKRÁCENÉ KONCOVKY

 1.  BENİM /  -M / ÇANTAM / MOJE KABELKA
 2. SENİN /    -N /ÇANTAN /TVOJE KABELKA
 3. ONUN /   -(s)I4 /ÇANTASI /JEJÍ KABELKA 1. BİZİM/  -MIZ4 /ÇANTAMIZ /NAŠE KABELKA
 2. SİZİN/  -NIZ4 /ÇANTANIZ /VAŠE KABELKA
 3. ONLARIN/  –(s)I4 /ÇANTASI /JEJICH KABELKA
 4.                     -LAR-I / ÇANTALARI/JEJICH KABELKY
 5.                     -LERİ /PENCERELERİ/JEJICH OKNA

 
PLNÉ KONCOVKY

 1.  BENİM/  -IM4 /KADERİM /MŮJ OSUD
 2. SENİN/  -IN4 /KADERİN /TVŮJ OSUD
 3. ONUN/  -I4 /KADERİ /JEHO OSUD
 1. BİZİM/  -IMIZ4 /KADERİMİZ /NÁŠ OSUD
 2. SİZİN/  -INIZ4 /KADERİNİZ /VÁŠ OSUD
 3. ONLARIN/  -I4 /KADERİ /JEJICH OSUD
 4.                    -LERİ /KADERLERİ/JEJİCH OSUDY
 5.                    -LAR-I / KUŞLARI/JEJİCH PTÁCI

Poslední samohláskou v tureckěm slově je:

A nebo I 

 -IM,-IN,-I,-IMIZ,-INIZ,-I,-LAR-I

 1. BENİM DUVAR+IM
 2. SENİN DUVAR+IN
 3. ONUN DUVAR+I
 1. BİZİM DUVAR+IMIZ
 2. SİZİN DUVAR+INIZ
 3. ONLARIN DUVAR+I 
 4. ONLARIN DUVAR+LAR+I 

E nebo İ 

M,-İN,-İ,-İMİZ,-İNİZ,-İ,-LER-İ

 1. BENİM EV+İM
 2. SENİN EV+İN
 3. ONUN EV+İ
 1. BİZİM EV+İMİZ
 2. SİZİN EV+İNİZ
 3. ONLARIN EV+İ
 4. ONLARIN EV+LER+İ

O nebo U 

-UM,-UN,-U,-UMUZ,-UNUZ,-U,-LAR-I

 1. BENİM TOP+UM
 2. SENİN TOP+UN
 3. ONUN TOP+U
 1. BİZİM TOP+UMUZ
 2. SİZİN TOP+UNUZ
 3. ONLARIN TOP+U
 4. ONLARIN TOP+LAR+I

Ö nebo Ü 

 M,-ÜN,-Ü,-ÜMÜZ,-ÜNÜZ,-Ü,-LER-İ

 1. BENİM MÜDÜR+ÜM
 2. SENİN MÜDÜR+ÜN
 3. ONUN MÜDÜR+Ü
 1. BİZİM MÜDÜR+ÜMÜZ
 2. SİZİN MÜDÜR+ÜNÜZ
 3. ONLARIN MÜDÜR+Ü
 4. ONLARIN MÜDÜR+LER+İ

!POZOR!

po připojení -ım4,-ın4,-ı4,-ımız4,ınız4,-ı4 se mění:

Ç-C ağaç(strom)___benim ağacım(můj strom)

K-Ğ bardak(sklenička)___benim bardağım (moje sklenička)

T-D yurt(chata)___benim yurdum(moje chata)

P-B kitap(kniha)___kitabım(moje kniha)

vyjímky:

top___topum (můj míč)

saç___saçım (moje vlasy)

sepet___sepetim (můj košík)

avukat___avukatım (můj advokát)

et___etim (moje maso)

saat___saatım (moje hodinky)

paket___paketim (můj balíček)

nezaket___nezaketim (moje laskavost)  

 

U mnoha slov končících na-ı,-i,-u,-ü při připojení přivlastňovací koncovky tato koncová samohláska odpadá: 

ağız___ ağzım (moje ústa)

şehir___ şehrim (moje město)

oğul___ oğlum (můj syn)

nehir___ nehrim (moje řeka)

alın___ alnım (moje čelo)

burun___ burnum (můj nos)

akıl___ aklım (můj rozum)