Sakin gece! Kutsal gece!
Uyurlar şehirde
Tek Meryem ve Yusuf nöbette
Tatlı, kutsal bebek yemlikte
Uyu, İsa, rahatla!

Sakin gece! Kutsal gece!
Gökten nur inmekte
Çobanlar hayranlıkla bakar
Melek ordusu övgü sunar
Kurtarıcımız doğdu!

Sakin gece! Kutsal gece!
Ey İsa, yüzünde
Sevginin saf ışığı parlar
Tanrı lütfunun çağı başlar
Geldi Tanrı’nın Oğlu!

 

SLOVNÍČEK:

sakin-klidný

bebek-miminko

gece-noc

yemlik-jesličky, krmelec

uyumak-spát

rahatlamak-uklidnit se

şehir-město

gök-nebe

tek-pouze, jediný

nur-světlo, svatozář

Meryem-Marie

inmek-sestoupit dolů

Yusuf-Josef

çoban-pastář

nöbet-hlídka

hayranlıkla-s obdivem

tatlı-sladký

bakmak-dívat se

kutsal-svatý

melek-anděl

 

ordu-armáda, vojsko

ışık-světlo

melek ordus-zástup andělů

parlamak-zářit, třpitit se

övgü-chvála

Tanrı-Bůh

sunmak-přednést

lütuf-laskavost

kurtarıcı-spasitel, zachránce

çağ-období

doğmak-narodit se

başlamak-začít

İsa-Ježíš

gelmek-přijít

yüz-obličej

oğul-syn

sevgi-láska

 

saf-čistý